💠 کلیات فی علم الرجال

 

💢 استاد حسینی نسب

 

🔰 تعداد جلسات: ۳۶

 

♨️ تدریس کتاب «کلیات فی علم الرجال» آیت الله سبحانی

 

🔰 تقریر جلسات

 

💠💠💠💠💠

 

💢دانلود

 

 

⚠️ فایل زیپ در پوشه دانلود موجود است.