مکاسب-شروط العوضین-استاد شورگشتی

💠 مکاسب- شروط عوضین

💢 استاد شورگشتی

♻️ تعداد جلسات : ۸۸

⭕️ از جلد چهارم – صفحه ۱۷۸ «ربما یقال ان المنساق» تا جلد ۵ صفحه ۱۸ «و مما ذکرنا یظهر الضعف»

فهرست صوت ها

💠💠💠💠💠

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

 

💢دانلودتمام جلسات: ۲۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄

⚠️ فایل زیپ در پوشه دانلود موجود است

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄

 

فهرست