مکاسب- بیع- استاد حیدری

⚜️ مکاسب- کتاب البیع

💢 استاد حیدری فسایی

💠 از ابتدای تنبیهات معاطات

♻️ تا الحکم السادس: حکم تعذّر المثل فی المثلی

⚜️ تعداد جلسات :۱۳۵

☣️ سال تدریس : ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

 

💢 فهرست صوت ها

⚠️ فایل زیپ در پوشه دانلود موجود است

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄

📚 مشاهده متن کتاب المکاسب شیخ انصاری (ره)

 

فهرست