💠 مناهج الوصول

 

💢 استاد علی فرحانی

 

🔰 تعداد جلسات: ۲۱۷

 

💠 از ابتدای کتاب تا اوایل اوامر

 

💠 در این جلسات نظریات و مبانی راقی اصولی حضرت امام (ره) تدریس شده است.

 

☣️ سال تدریس : ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷

 

♻️ تدریس شده در مدرسه فیضیه – مدرس ۲۱۵

 

💠💠💠💠💠

💢دانلود

 

 

⚠️ فایل زیپ در پوشه دانلود موجود است.