لمعه ۱-استاد شورگشتی

⚜️ شرح لمعه ۱

💢 استاد شورگشتی

🔆 از ابتدای کتاب

کتاب الطّهارة – کتاب الزّکاة – کتاب الخمس

🔰 تعداد جلسات : ۱۱۴

⚠️ فایل زیپ در پوشه دانلود موجود است

 

فهرست