رسائل-برائت و احتیاط – استاد شورگشتی

⚜️ رسائل – برائت و احتیاط

💢 استاد شورگشتی

🔆 از ابتدای جلد دوم تا صفحه ۶۶

🔆 از صفحه ۱۴۱ (فالمطلب الثانی) تا صفحه ۲۶۹ (أقول: و للنظر فیما ذکر مجال)

🔰 تعداد جلسات : ۱۱۹

فهرست صوت ها

 جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

 

♻️ دانلود تمام جلسات: ۲۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄

⚠️ فایل زیپ در پوشه دانلود موجود است

فهرست