⚜️ اصول فقه مظفر- بخش اول

 

💢 استاد شورگشتی

 

🔆 از ابتدای کتاب تا ابتدای اجتماع امر و نهی

 

🔰 تعداد جلسات : ۲۰۸

 

فهرست صوت ها

 

 جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

 

♻️ دانلود تمام جلسات: ۲۰۰۰ تومان

 

 

 

 

⚠️ فایل زیپ در پوشه دانلود موجود است

با کلیک روی اینجا نکات را مطالعه فرمایید.