صوت دروس حوزوی
/Tag: لمعه

شرح لمعه-فقه ۵- استاد شورگشتی

⚜️ شرح لمعه- فقه 5 💢 استاد شورگشتی 🔆 از کتاب الطلاق [...]

شرح لمعه – فقه ۲

⚜️ شرح لمعه - فقه 2 💢 استاد علی شورگشتی ♻️ کتاب [...]

شرح لمعه – فقه ۱ – استاد حیدری فسایی

✅ شرح لمعه - فقه 1 🔰 استاد حیدری فسایی ⚜️ تعداد [...]