صوت دروس حوزوی
/Tag: الروضة البهیة

شرح لمعه-فقه ۵- استاد شورگشتی

⚜️ شرح لمعه- فقه 5 💢 استاد شورگشتی 🔆 از کتاب الطلاق [...]

شرح لمعه- فقه۳- استاد شورگشتی

⚜️ شرح لمعه- فقه 3 💢 استاد شورگشتی 🔰 تعداد جلسات : [...]