صوت دروس حوزوی
/Tag: استاد علی فرحانی

صوت دروس دوره «اندیشه میزان»

دوره آموزشی فشرده "اندیشه میزان" ▫️مطالعه دلالت های نظام اندیشهاستاد مطهری [...]

مناهج الوصول-استاد علی فرحانی

💠 مناهج الوصول 💢 استاد علی فرحانی 🔰 تعداد جلسات: 217 💠 از [...]

الشواهد الربوبیة

💠 الشواهد الربوبیة 💢 استاد علی فرحانی ♻️ مشهد اول: 26 جلسه ♻️ [...]

رسائل-تعادل و تراجیح-استاد علی فرحانی

💠 رسائل- تعادل و تراجیح 💢 استاد علی فرحانی ⚜️ تعداد جلسات: [...]

مکاسب-کتاب البیع-استاد فرحانی

💠 مکاسب- کتاب البیع 💢 استاد علی فرحانی 🔰 جلد سوم ابتدای [...]

مکاسب- النوع الخامس-استاد علی فرحانی

💠 مکاسب - النوع الخامس 💢 استاد علی فرحانی ♻️ تعداد جلسات [...]

مبانی حکمت متعالیه- استاد علی فرحانی

💢 استاد علی فرحانی 👈 تعداد: 24جلسه 🔹سال ارائه: پاییز و زمستان [...]

اصول مظفر۲-استاد فرحانی

💢 استاد علی فرحانی   ⚜️ تعداد جلسات: 121   [...]

الموجز-استاد فرحانی

⚜️ الموجز فی اصول الفقه 💢 استاد علی فرحانی ⚜️ تعداد جلسات: [...]