صوت دروس حوزوی

اصول مظفر- بخش دوم- استاد موالی زاده

💠 اصول فقه- بخش دوم 💢 استاد موالی زاده 🔰 تعداد جلسات: [...]

اصول فقه مظفر-بخش دوم-استاد شورگشتی

⚜️ اصول فقه مظفر- بخش دوم 💢 استاد شورگشتی 🔆 از ابتدای [...]

شرح لمعه-فقه ۵- استاد شورگشتی

⚜️ شرح لمعه- فقه 5 💢 استاد شورگشتی 🔆 از کتاب الطلاق [...]

اصول مظفر۲-استاد فرحانی

💢 استاد علی فرحانی   ⚜️ تعداد جلسات: 121   [...]

آشنایی با فلسفه

💢 آشنایی با فلسفه (شهید مطهری) 🔰 استاد حاج شیخ عبدالکریم [...]