صوت دروس حوزوی

آموزش عقاید- استاد اسدپور

⚜️ آموزش عقاید پایه سوم 💢 استاد اسدپور 🔆 تدریس [...]

جواهر البلاغة-استاد فتوحی

⚜️ جواهر البلاغة 💢 استاد فتوحی ♻️ تعداد جلسات: 182 ♨️ سال تدریس: [...]

مغنی الادیب – بخش دوم

⚜️ مغنی الادیب - بخش دوم 💢 استاد سید مهدی هاشمیان ♻️ [...]