صوت دروس حوزوی

جواهر البلاغة-استاد فتوحی

⚜️ جواهر البلاغة 💢 استاد فتوحی ♻️ تعداد جلسات: 182 ♨️ سال تدریس: [...]

مغنی الادیب – بخش دوم

⚜️ مغنی الادیب - بخش دوم 💢 استاد سید مهدی هاشمیان ♻️ [...]