صوت دروس حوزوی
/پایه اول تا دهم

مکاسب-القول فی الاجازة و الرد-استاد سید حسین هاشمیان

⚜️ مکاسب - القول فی الاجازة و الردّ 💢 استاد سید [...]

اصول فقه مظفر-بخش دوم-استاد شورگشتی

⚜️ اصول فقه مظفر- بخش دوم 💢 استاد شورگشتی 🔆 از ابتدای [...]

اصول فقه مظفر-بخش اول-استاد شورگشتی

⚜️ اصول فقه مظفر- بخش اول 💢 استاد شورگشتی 🔆 از ابتدای [...]

رسائل-برائت و احتیاط – استاد شورگشتی

⚜️ رسائل - برائت و احتیاط 💢 استاد شورگشتی 🔆 از ابتدای [...]

نهایة الحکمة-استاد فیاضی

💠 نهایة الحکمة 💢 استاد فیاضی 🔰 تعداد جلسات: 178  فهرست صوت ها💠💠💠💠💠 💢دانلود  ⚠️ [...]

مکاسب-شروط العوضین-استاد شورگشتی

💠 مکاسب- شروط عوضین 💢 استاد شورگشتی ♻️ تعداد جلسات : 88 ⭕️ [...]

کفایة الاصول-نواهی تا انسداد-استاد زنجیرزن حسینی

💠 کفایة الاصول- نواهی تا انسداد 💢 استاد زنجیرزن حسینی ♻️ تعداد [...]