صوت دروس حوزوی
/فقه

مکاسب-القول فی الاجازة و الرد-استاد سید حسین هاشمیان

⚜️ مکاسب - القول فی الاجازة و الردّ 💢 استاد سید [...]

دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة-استاد حائری

💠دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه 💢 استاد حائری 🔰 تعداد جلسات: 73 🔅 [...]

دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی-استاد حائری

💠 دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی 💢 استاد حائری فهرست صوت ها💠💠💠💠💠جلسه [...]

مکاسب-شروط العوضین-استاد شورگشتی

💠 مکاسب- شروط عوضین 💢 استاد شورگشتی ♻️ تعداد جلسات : 88 ⭕️ [...]

الفقه الاستدلالی

💠 الفقه الاستدلالی (ایروانی) 💢 استاد حائری ♻️ تعداد جلسات : 197 💠💠💠💠💠 💢دانلود:   فهرست [...]

مکاسب-شروط متعاقدین-استاد سید حسین هاشمیان

💠 مکاسب- شروط متعاقدین 💢 استاد سید حسین هاشمیان ♻️ تعداد جلسات [...]

مکاسب-کتاب البیع-استاد علیدوست

💠 مکاسب- کتاب البیع 💢 استاد علیدوست 🔸 شروط المتعاقدین: جلسه 90 [...]

مکاسب-کتاب البیع-استاد فرحانی

💠 مکاسب- کتاب البیع 💢 استاد علی فرحانی 🔰 جلد سوم ابتدای [...]