صوت دروس حوزوی
/سفیران

دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة-استاد حائری

💠دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه 💢 استاد حائری 🔰 تعداد جلسات: 73 🔅 [...]

دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی-استاد حائری

💠 دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی 💢 استاد حائری فهرست صوت ها💠💠💠💠💠جلسه [...]