صوت دروس حوزوی
/حوزه خواهران

حل تمارین مبادی ۳

💠 حل تمارین مبادی العربیه 3 💢 استاد شیرافکن 🔰 تعداد جلسات: [...]

قراءة و فهم النصوص العربیة

💠 عربی معاصر 1 💢 سطح 2 🔰 تعداد جلسات: 15 درس 💠💠💠💠💠💢دانلود  ⚠️ [...]

تجزیه و ترکیب پیشرفته

💠تجزیه و ترکیب 2 💢 سطح 2 🔰 تعداد جلسات: 34 💠💠💠💠💠 💢دانلود  ⚠️ فایل [...]

دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی-استاد حائری

💠 دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی 💢 استاد حائری فهرست صوت ها💠💠💠💠💠جلسه [...]