صوت دروس حوزوی
/اصول فقه

اصول فقه مظفر-بخش دوم-استاد شورگشتی

⚜️ اصول فقه مظفر- بخش دوم 💢 استاد شورگشتی 🔆 از ابتدای [...]

اصول فقه مظفر-بخش اول-استاد شورگشتی

⚜️ اصول فقه مظفر- بخش اول 💢 استاد شورگشتی 🔆 از ابتدای [...]

مناهج الوصول-استاد علی فرحانی

💠 مناهج الوصول 💢 استاد علی فرحانی 🔰 تعداد جلسات: 217 💠 از [...]

نرم افزار فرهنگ نامه علوم اسلامی

💠 فرهنگ نامه علوم اسلامی (اصول فقه) 💢 نرم افزار رایگان [...]

رسائل-برائت و احتیاط – استاد شورگشتی

⚜️ رسائل - برائت و احتیاط 💢 استاد شورگشتی 🔆 از ابتدای [...]

کفایة الاصول-نواهی تا انسداد-استاد زنجیرزن حسینی

💠 کفایة الاصول- نواهی تا انسداد 💢 استاد زنجیرزن حسینی ♻️ تعداد [...]

رسائل-تعادل و تراجیح-استاد علی فرحانی

💠 رسائل- تعادل و تراجیح 💢 استاد علی فرحانی ⚜️ تعداد جلسات: [...]