صوت دروس حوزوی
/ادبیات عرب

لمحات من البلاغة- استاد مومنی

💠 لمحات من البلاغة 💢 استاد مومنی 🔰 تعداد جلسات: 142 💠💠💠💠💠💢دانلود  ⚠️ فایل [...]

حل تمارین مبادی ۳

💠 حل تمارین مبادی العربیه 3 💢 استاد شیرافکن 🔰 تعداد جلسات: [...]

قراءة و فهم النصوص العربیة

💠 عربی معاصر 1 💢 سطح 2 🔰 تعداد جلسات: 15 درس 💠💠💠💠💠💢دانلود  ⚠️ [...]

تجزیه و ترکیب پیشرفته

💠تجزیه و ترکیب 2 💢 سطح 2 🔰 تعداد جلسات: 34 💠💠💠💠💠 💢دانلود  ⚠️ فایل [...]