صوت دروس حوزوی
/آثار شهید مطهری

تبیین مبانی اندیشه شهید مطهری

💢 تبیین مبانی اندیشه شهید مطهری (آشنایی با منظومه فکری شهید [...]

آشنایی با فلسفه

💢 آشنایی با فلسفه (شهید مطهری) 🔰 استاد حاج شیخ عبدالکریم [...]

آشنایی با منطق

✅ آشنایی با منطق 🔰 استاد سید محمد هاشمی ⚜️ تعداد جلسات: [...]