صوت دروس حوزوی
/آثار شهید مطهری

شرح مختصر منظومه- استاد اسدپور

⚜️ شرح مختصر منظومه شهید مطهری 💢 استاد اسدپور 🔰 تعداد جلسات [...]

صوت دروس دوره «اندیشه میزان»

دوره آموزشی فشرده "اندیشه میزان" ▫️مطالعه دلالت های نظام اندیشهاستاد مطهری [...]

آشنایی با فلسفه

💢 آشنایی با فلسفه (شهید مطهری) 🔰 استاد حاج شیخ عبدالکریم [...]

انسان و ایمان

✅ انسان و ایمان 🔰 استاد علی فرحانی ⚜️ تعداد جلسات: 12 ✅ [...]

آشنایی با منطق

✅ آشنایی با منطق 🔰 استاد سید محمد هاشمی ⚜️ تعداد جلسات: [...]