دوره آموزشی فشرده “اندیشه میزان”

 

▫️مطالعه دلالت های نظام اندیشه
استاد مطهری در علوم انسانی و اسلامی

 

🔰 استاد علی فرحانی:
🔸 افتتاحیه
🔸 ولایت در اسلام (جلسه روز عید غدیر)
🔸 جامعیت شهید مطهری و مسئله تخصص گرایی
🔸 اختتامیه

 

دانلود جلسات: ۵۰۰۰ تومان

 

 

 

 

با کلیک روی اینجا نکات را مطالعه فرمایید.

🔵 آشنایی با سرفصل های محتوایی دوره
🔹(قسمت اول)

♦️  نظام اندیشه شهید مطهری:

▪️ تبیین چیستی نظام اندیشه شهید مطهری
▪️ تقابل شهید مطهری با فلسفه و تمدن مدرن
▪️مراحل اندیشه شهید مطهری در تبیین اسلام در دنیای امروز
▪️جهان بینی اسلامی در اندیشه شهید مطهری
▪️بازخوانی اندیشه توحیدی اسلام (تصویر قرآنی و فلسفی توحید)
▪️ انسان شناسی اسلامی بر اساس اندیشه شهید مطهری
▪️حقیقت امامت و زعامت در اندیشه شهید مطهری
▪️ حقیقت ولایت و کمال نهایی انسان در اندیشه شهید مطهری
▪️ آزادی و عدالت در اندیشه شهید مطهری
▪️ قرآن و سنت در اندیشه شهید مطهری
▪️نظام اخلاقی اسلام در اندیشه شهید مطهری
▪️ هستی شناسی اجتماعی شهید مطهری
▪️ شهید مطهری و احیای تمدن اسلامی
▪️شهید مطهری و انقلاب اسلامی

 

 

🔰 استاد سید محمد هاشمی

💠 تعداد جلسات: ۹ جلسه  ۵۰۰۰ تومان

 

 

 

 

🔰 استاد محمد مهدی مقدسی

💠 تعداد جلسات: ۸ جلسه   ۵۰۰۰ تومان

 

 

 

 

با کلیک روی اینجا نکات را مطالعه فرمایید.
با کلیک روی اینجا نکات را مطالعه فرمایید.

🔵 آشنایی با سرفصل های محتوایی دوره
🔹(قسمت دوم)

♦️  شهید مطهری و علوم انسانی اسلامی

▪️سیر پیدایش علوم انسانی در غرب
▪️ریشه های فلسفی علوم انسانی مدرن
▪️جامعیت اجتماعی اسلام از منظر شهید مطهری
▪️بررسی دوران درخشان تمدن اسلامی در نگاه شهید مطهری
▪️نقش فلسفه صدرایی در اسلامی سازی علوم از منظر شهید مطهری
▪️نقش سنت اجتهادی شیعه در اسلامی سازی علوم در نگاه شهید مطهری
▪️حرکت به سوی علوم اجتماعی اسلامی با استفاده از آراء شهید مطهری
▪️حرکت به سمت روانشناسی اسلامی با استفاده از آراء شهید مطهری
▪️حرکت به سمت اقتصاد اسلامی با توجه به آراء شهید مطهری
▪️حرکت به سمت علوم سیاسی اسلامی با توجه به آراء شهید مطهری
▪️نقش حوزه و دانشگاه در تولید علوم انسانی اسلامی

 

 

🔰 استاد سید مجتبی امین جواهری

💠 تعداد جلسات: ۶ جلسه 

  ۵۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

🔰 استاد ناصر قیلاوی زاده

💠 تعداد جلسات: ۶ جلسه  

۵۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

با کلیک روی اینجا نکات را مطالعه فرمایید.
با کلیک روی اینجا نکات را مطالعه فرمایید.

🔵 کارگاه

 

🔰 استاد امینیان
💠 دلالت های تعلیم و تربیت

🔰 استاد بیاتی
💠 جایگاه فرهنگ و سیر تطور آن

🔰 استاد طونی
💠 نسبت ما و غرب

 

۵۰۰۰ تومان

 

 

 

 

با کلیک روی اینجا نکات را مطالعه فرمایید.