⚜️ اصول فقه مظفر- بخش دوم

 

💢 استاد شورگشتی

 

🔆 از ابتدای اجتماع امر و نهی تا استصحاب صفحه ۶۳۷

 

🔰 تعداد جلسات : ۱۸۲

 

فهرست صوت ها

 

 جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

 

♻️ دانلود تمام جلسات: ۲۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

⚠️ فایل زیپ در پوشه دانلود موجود است

با کلیک روی اینجا نکات را مطالعه فرمایید.